ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Πολλαπλό λογισμικό του σταθμού εργασίας

Η δομή client-server του συστήματος ελέγχου πρόσβασης NMS AC επιτρέπει τη διαχείρισή του από διάφορους σταθμούς ταυτόχρονα. Με την ταυτόχρονη λειτουργία σε έναν σταθμό, μπορείτε να απεικονίσετε την κατάσταση του συστήματος στους πίνακες χειριστή και, ταυτόχρονα, να προσθέσετε νέους χρήστες ή να αλλάξετε τη διαμόρφωση του συστήματος σε άλλους σταθμούς εργασίας. Η δυνατότητα διαμόρφωσης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης μπορεί να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα για την υποδοχή, τον υπεύθυνο ασφαλείας, το τμήμα ανθρώπινων πόρων, τον διαχειριστή συστήματος κλπ. Ο χώρος εργασίας του συστήματος και η δυνατότητα αλλαγών μπορούν να περιοριστούν μεμονωμένα για κάθε χειριστή του συστήματος ΝΜS AC.

Οπτικοποίηση συστήματος σε πίνακες

Η λειτουργία πινάκων σε NMS AC εφαρμογή επιτρέπει διαισθητική παρατήρηση του κτιρίου. Ο χειριστής μπορεί να μεταβεί ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα γραφικής διεπαφής, στα οποία εφαρμόζονται διαδραστικά εικονίδια στοιχείων του συστήματος ελέγχου πρόσβασης (ελεγκτές, πόρτες, έξοδοι ελέγχου κλπ.). Είναι μια βολική λύση που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα το αντικείμενο επιλέγοντας τον κατάλληλο πίνακα και πραγματοποιώντας λειτουργίες σε συγκεκριμένα στοιχεία του συστήματος. Επιπλέον, μια στοίβα με επίκαιρα γεγονότα μπορεί να τοποθετηθεί στον πίνακα με φιλτραρισμένη προεπισκόπηση συμβάντων που εμφανίζονται στο αντικείμενο, π.χ. τα συμβάντα πρόσβασης, τις περιπτώσεις συναγερμού κ.λπ.

Προκαθορισμένα σενάρια

Με έναν απλό και γρήγορο τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε εκτεταμένα σενάρια για τα διάφορα συμβάντα του συστήματος, όπως οι συναγερμοί. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα και να εκχωρήσετε συγκεκριμένες αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις απόκρισης συναγερμού μπορούν να ανατεθούν σ’ έναν, σε πολλούς ή σε όλους τους σταθμούς χειριστών. Τα αυτοματοποιημένα σενάρια βελτιώνουν την απόδοση του χειριστή και μπορούν να ενεργούν με χρονοδιαγράμματα. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε σειρά από διαφορετικά χρονοδιαγράμματα σχετικά με την ημέρα, την ώρα ή συγκεκριμένα γεγονότα.

Πρόσβαση μετά από επιβεβαίωση του χειριστή

Για μεγαλύτερη ασφάλεια των σημαντικών διαδρόμων, η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο μετά από επαλήθευση και επιβεβαίωση από τον χειριστή. Όταν η κάρτα παρουσιάζεται στον αναγνώστη, το σύστημα παράγει μία ειδοποίηση στον σταθμό εργασίας του χειριστή, ο οποίος επαληθεύει την ταυτότητα του χρήστη με βάση την εικόνα που προστέθηκε στο σύστημα και παρέχει πρόσβαση κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στην οθόνη. Εάν ο χειριστής δεν βλέπει απευθείας την πόρτα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ροή βίντεο από μια ενσωματωμένη κάμερα NOVUS που παρακολουθεί το ελεγχόμενο πέρασμα για να επαληθευτεί η ταυτότητα του χρήστη. Επαλήθευση πρόσβασης με βίντεο. Αυτή η λειτουργικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε σωφρονιστικά ιδρύματα

Έλεγχος πρόσβασης σε ανελκυστήρα

Χάρη στη συνεργασία με τους ελεγκτές KDH-KS2000-IP-ELV, το σύστημα NMS AC μπορεί να ελέγξει την πρόσβαση των χρηστών σε μεμονωμένους ορόφους. Αυτό εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για πολυόροφα κτίρια. Μόλις ο χρήστης εντοπιστεί από τον αναγνώστη του ανελκυστήρα, το σύστημα επιτρέπει την επιλογή μεμονωμένων ορόφων στις οποίες έχει δοθεί πρόσβαση στον χρήστη κατά τη χορήγηση των προνομίων. Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε ομάδες ορόφων που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν για πρόσβαση στα επίπεδα, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρόνο για την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης. Στο σύστημα NMS AC είναι δυνατή η λειτουργία ανελκυστήρων μέχρι 69 ορόφων χρησιμοποιώντας κατάλληλες μονάδες επέκτασης.

Ενσωμάτωση με συσκευές NOVUS VSS

Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης NMS AC έχει τη δυνατότητα να ενσωματωθεί με κάμερες NOVUS και DVR. Οι ροές βίντεο μπορούν να προβληθούν ζωντανά στους πίνακες, οπότε και το NMS AC μπορεί επίσης να εκτελέσει μέρος των λειτουργιών VSS. Η σύνδεση μιας εικόνας από τις συσκευές NOVUS με τα στοιχεία και τα συμβάντα του συστήματος ελέγχου πρόσβασης επιτρέπει, για παράδειγμα, την εφαρμογή Video-Verification για πρόσβαση στις πόρτες. Επιπλέον, οι συσκευές που χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα ONVIF και RTSP άλλων κατασκευαστών μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα NMS AC.