Ταξινόμηση αντικειμένων

Λειτουργικότητα για τη διάκριση του τύπου του αντικειμένου που βρίσκεται στην καθορισμένη περιοχή ή του αντικειμένου που διέσχισε την εικονική γραμμή.

Σαφήνεια

Τα χρώματα των πλαισίων διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του αντικειμένου.

Ευαισθησία ανίχνευσης

Οποιαδήποτε καθορισμένη ελάχιστη απόσταση του αντικειμένου από τη σχεδιασμένη γραμμή ή ζώνη που θα ενεργοποιήσει συναγερμό.

Η αρχική λειτουργία των συστημάτων παρακολούθησης βίντεο, δηλαδή η παρατήρηση και η καταγραφή εικόνων από κάμερες, αναβαθμίζεται συστηματικά με νεότερους, πιο προηγμένους αλγόριθμους για ανάλυση περιεχομένου εικόνας. Ως αποτέλεσμα, οι κάμερες που είναι εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε δεδομένη περιοχή μπορούν να παίξουν διπλό ρόλο, δηλαδή λειτουργίες επιτήρησης και ανάλυσης. Η πρωτοποριακή τεχνολογία ανάλυσης εικόνας INGENIUS PLUS που χρησιμοποιείται στις κάμερες Novus χρησιμοποιεί – μεταξύ άλλων, έναν αλγόριθμο που διακρίνει αντικείμενα στο οπτικό πεδίο της κάμερας, επιτρέποντας την αναγνώριση ενός ατόμου, ενός οχήματος, καθώς και ενός ποδηλάτου ή μοτοσικλέτας.

Έξι ανεξάρτητοι μετρητές δίνουν τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν ταξινομηθεί, μετρηθεί και ποια κατεύθυνση έχει καθοριστεί. Οι κατηγορίες που εμφανίζονται από τους μετρητές της κάμερας μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα. Οι μετρητές μπορούν να επαναρυθμιστούν αυτόματα μετά από καθορισμένο χρόνο – μία ώρα, μια ημέρα ή μια εβδομάδα ή χειροκίνητα μέσω της διεπαφής ιστού της κάμερας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Ανάλυση εικόνας βασισμένη στη βαθιά εκμάθηση σε συνδυασμό με τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπου. Επιτρέπει την ανίχνευση και ειδοποίηση για άτομα που δεν έχουν καλυμμένο στόμα και μύτη, τη λεγόμενη λειτουργία ανίχνευσης χωρίς μάσκα.
Η λειτουργία επιτρέπει την ενεργοποίηση τοπικού συναγερμού, την αποστολή e-mail, την ενεργοποίηση του ρελέ, την αποστολή συμβάντος στο NMS ή τη δημιουργία ειδοποίησης push στην εφαρμογή για κινητά μετά την ανίχνευση προσώπου χωρίς μάσκα σε καθορισμένη ζώνη ανίχνευσης.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Λειτουργία που επιτρέπει την καταμέτρηση αντικειμένων με αναγνωρισμένα σχήματα (δηλαδή ανθρώπους, αυτοκίνητα, δίκυκλα οχήματα) που έχουν διασχίσει την εικονική γραμμή. Τα αποτελέσματα από μεμονωμένες κάμερες μπορούν να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να συλλέγονται και να απεικονίζονται στο κεντρικό λογισμικό.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΩΣ 32 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η αποδοτικότητα των συσκευών και των μεθόδων ανάλυσης που χρησιμοποιούνται επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση έως και 32 αντικειμένων διαφόρων τύπων (εάν εμφανιστεί μεγαλύτερος αριθμός αντικειμένων στην εικόνα, πρώτα θα αναγνωριστούν ανθρώπινες σιλουέτες, μετά αυτοκίνητα και τέλος οχήματα μονής τροχιάς)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Υψηλή απόδοση της εργασίας σε δύσκολες ατμοσφαιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της βροχής και της χιονόπτωσης, καθώς και σε περίπτωση δυσμενούς φωτισμού της σκηνής το σούρουπο ή την αυγή. Ο αλγόριθμος εξαλείφει τους ψευδείς συναγερμούς απορρίπτοντας όλες τις σκιές, τις φωτοβολίδες, την κίνηση των δέντρων κ.λπ.

ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Η δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων σεναρίων συναγερμού, δηλαδή:

  • διέλευση πεζού μέσω εισόδου που προορίζεται μόνο για αυτοκίνητα,
  • κίνηση προς απαγορευμένη κατεύθυνση,
  • άτομα σε περιοχή  μηχανημάτων μεγάλου μεγέθους.