ΔΩΡΕΑΝ ΑΔΕΙΕΣBasicMax.
Workstations licenses210
Controllers licenses8128
Video channel licenses1616
Panels licenses464
Scenarios licenses464
ΠΑΚΕΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Workstations licenses
NMS ACCESS CONTROL KL1
Controllers licenses
NMS ACCESS CONTROL KT4
NMS ACCESS CONTROL KT8
NMS ACCESS CONTROL KT16
NMS ACCESS CONTROL KT32
Panels licenses
NMS ACCESS CONTROL PN4
NMS ACCESS CONTROL PN8
NMS ACCESS CONTROL PN16
NMS ACCESS CONTROL PN32
Scenarios licenses
NMS ACCESS CONTROL SC4
NMS ACCESS CONTROL SC8
NMS ACCESS CONTROL SC16
NMS ACCESS CONTROL SC32
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η δωρεάν άδεια είναι μια πλήρως λειτουργική έκδοση, αλλά λειτουργεί μόνο για 30 ημέρες (στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ημερών μέχρι το τέλος της άδειας χρήσης). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρίσει το σύστημα μέσω της ιστοσελίδας www.nmsac.aat.pl.

Η εγγραφή του συστήματος και οι πρόσθετες άδειες μπορούν να γίνουν και από διαφορετικό υπολογιστή από τον NMS AC server, εάν για λόγους ασφαλείας ο διακομιστής δεν έχει πρόσβαση στο Internet. Το κλειδί εγγραφής που δημιουργείται στον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Internet και στο αρχείο LICENCSE. dat μεταφέρονται στον AC NMS sever και καταχωρούν το σύστημα (περιγραφή της διαδικασίας στο εγχειρίδιο του προγράμματος).

Ο αριθμός των στοιχείων του συστήματος που μπορούν να προγραμματιστούν βάσει της ελεύθερης άδειας χρήσης παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα. Εάν το σύστημά σας απαιτεί να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, πρέπει να αγοράσετε πρόσθετες άδειες σύμφωνα με τον πίνακα. Οι άδειες για πρόσθετους σταθμούς χειριστών πωλούνται ως ενιαίες άδειες, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία αδειοδότησης προσφέρονται σε πακέτα 4, 8, 16, 32. Η αγορά μεγαλύτερου πακέτου οδηγεί σε χαμηλότερη τιμή ανά επιπλέον στοιχείο. Στο πεδίο ‘Μέγ.’ στήλη, δίνονται οι μέγιστες τιμές των επιμέρους στοιχείων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα.

Οι πληρωμένες άδειες μπορούν να αγοραστούν στα τμήματα πωλήσεών μας και στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν στο πρόγραμμα NMS AC on-line ή off-line μέσω της ιστοσελίδας www.nmsac.aat.pl (μετά την εγγραφή του συστήματος). Οι αποκτώμενες επί πληρωμής άδειες, πρόσθετα στοιχεία του συστήματος μετά την ενεργοποίηση προστίθενται στην ελεύθερη άδεια χρήσης και τις άδειες επί πληρωμής που έχουν αποκτηθεί προηγουμένως.