• Ήχος 110db
  • Ενεργοποίηση σειρήνας με συναγερμό
  • Στροβοσκοπικό φως για οπτική ένδειξη
  • Μεγάλη εμβέλεια 2 χιλιόμετρα
  • Μπαταρία διάρκειας 8 ετών
  • 2 tamper προστασίας
  • Συχνότητα 868 MHz