• Τύπος συνδέσμου: BNC Ευθύ βύσμα
  • Τοποθέτηση σύρματος: Βίδωμα
  • Εφαρμογή: Ομοαξονικό καλώδιο
  • Διάμετρος καλωδίου: max. 7.2 mm