Ηλεκτρομαγνητικός πύρος με λειτουργία NO, χωνευτός.