Παθητική συσκευή για την κατανομή της παροχής ισχύος. Ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα σε συστήματα παρακολούθησης που ρευματοδοτούνται από ένα κεντρικό σημείο, είναι η επιπλέον προστασία. Για περισσότερες συσκευές από 8, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν παράλληλα στο ίδιο τερματικό.