• Μαγνητική επαφή χωνευτή, καφέ για παράθυρα και ξύλινες πόρτες.