• Μαγνητική επαφή χωνευτή, λευκή για παράθυρα και ξύλινες πόρτες.