• Μαγνητική επαφή, καφέ για παράθυρα και ξύλινες πόρτες.