• Μαγνητική επαφή, λευκή για παράθυρα και ξύλινες πόρτες.