• Μαγνητική επαφή για μεταλλικές πόρτες και παράθυρα