• Σύνδεση με (έως) 16 Modules
  • Τεχνολογία πολλαπλών reader
  • 2 έξοδοι επιτήρησης: 250 mA ανά έξοδο
  • 64 επίπεδα πρόσβασης χρήστη
  • 99 date schedules
  • 4 holiday groups
  • Υποσυστήματα οπλισμού/ αφοπλισμού μέσω access control
  • Πιστοποιητικά : European CE Directives (EMC), FCC/IC, UL/ULC