• Έγχρωμη οθόνη 7” (177.8 mm) full color touchscreen
  • Επιφάνεια Intuitive menu-driven για τον χρήστη, παραμετροποιήσιμο home screen
  • Ενσωματωμένη και εύκολα να ενημερωθεί ψηφιακή picture frame, με τη χρήση αναβαθμισμένης SD card slot
  • Απλοποιημένος προγραμματισμός labels, με τη χρήση QWERTY keypad
  • Ενδείξεις κατάστασης LED Quick-view (Ready, Armed, Trouble και AC Power)
  • Έτοιμο Interactive Menu
  • I/O terminal
  • Ενημέρωση SD card GUI Local firmware, με τη χρήση SD card
  • Υποστήριξη Prox (με τη χρήση MPT prox tags)
  • Εγκεκριμένες καταχωρήσεις: FCC/IC, UL/ULC, SIA CP-01, CSFM