• Επίπεδη πρόσοψη μικρής απόστασης, ανοξείδωτος χάλυβας
  • Διαστάσεις (mm): 130 x 40 x 10
  • Συναρμολόγηση με: KDA-STRIKE12SNT, KDA-STRIKE12SN, KDA-STRIKE12SNII, KDA-STRIKE12SNM, KDA-STRIKE12S, KDA-STRIKE12SO, KDA-STRIKE12SP, KDA-STRIKESOP, KDA-STRIKERNT, KDA-STRIKE12RN, KDA-STRIKE12RNM