• Τύπος συνδέσμου: Ø 2.1 / 5.5 mm Ευθύ υποδοχή
  • Τοποθέτηση σύρματος: Ακροδέκτες ελατηρίου
  • Συσκευασία: 10 τεμάχια