• Τύπος συνδέσμου: Ø 2.1 / 5.5 mm Ευθύ βύσμα
  • Τοποθέτηση σύρματος: Ακροδέκτες ελατηρίου (spring terminals)
  • Συσκευασία: 10 τεμάχια