Το RA-100 χρησιμοποιείται για απομακρυσμένο έλεγχο των συσκευών (π.χ. πύλες, συστήματα συναγερμού κ.λπ.). Η μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε εσωτερικούς χώρους, διαθέτει δύο κανάλια, καθένα από τα οποία ελέγχεται από τον πομπό με δύο κουμπιά.