• Αντικεραυνική προστασία ενός καναλιού για Ethernet 10/100/1000 Mbps
  • Δικτυακή μετάδοση μέσω UTP καλωδίου
  • Σύνδεσμος: 2 x RJ-45
  • Περίβλημα: πλαστικό