• Τύπος συνδέσμου: Ø 2.1 / 5.5 mm Ευθύ βύσμα
  • Τοποθέτηση σύρματος: Ακροδέκτες καλωδίου
  • Συσκευασία: 10 τεμάχια