• Αντικεραυνική προστασία οκτώ καναλιών για Ethernet 10/100/1000 Mbps
  • Δικτυακή μετάδοση μέσω STP & UTP καλωδίου
  • Σύνδεσμος: 16 x RJ-45
  • Περίβλημα: μεταλλικό