• Κλειδαριά με δύο κλειδιά για μεταλλικό κουτί πίνακα.