Βάση στήριξης τοίχου/οροφής, εσωτερικού/εξωτερικού χώρου για διαχείριση καλωδίων