Προσαρμογέας γωνίας

https://viladonis.gr/wp-content/uploads/2020/09/NVB-6000CA-NVB-3000CA-2020-01-14-11-20-53.pdf