Πλακέτα προαιρετική (LED Option) για ένδειξη λειτουργίας σειρήνας (Blinking).