• Υαλοπίνακες οπτικής
  • Προσαρμοσμένο σε λειτουργία IR