Σχεδιασμένη για συνεργασία με αναγνώστες καρτών Mifare (13,56 MHz), εκτυπώσιμη.