• Πληκτρολόγιο συστήματος – ένα για κάμερες και DVR
  • 3 επίπεδα δικαιωμάτων
  • Προστασία με κωδικό πρόσβασης