Βάση στήριξης οροφής/τοίχου, εσωτερικού/εξωτερικού χώρου