Η νέα έκδοση firmware των καταγραφικών NOVUS IP 8 και 16 καναλιών της σειράς 4000 έχει νέες δυνατότητες που σχετίζονται με την αναγνώριση προσώπου.

Αυτές οι λειτουργίες –  Τακτικοί επισκέπτες και παρακολούθηση προσώπων – έχουν εξαχθεί στο μενού AI. Το πρώτο από αυτά σας επιτρέπει να προσδιορίσετε εάν εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου κάποιο άτομο εμφανίστηκε στην εικόνα από επιλεγμένες κάμερες και αν ναι, πόσες φορές πραγματοποιήθηκε. Το σημείο αναφοράς μπορεί να είναι η εικόνα του προσώπου από τη βάση δεδομένων του καταγραφικού, αλλά μπορεί επίσης να είναι μια εικόνα υπό μορφή ενός αρχείου γραφικών. Η δεύτερη λειτουργία – Παρακολούθηση προσώπου – μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το σύνολο ή σε ξεχωριστά καθορισμένα πρόσωπα και επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών σε μορφή γραφικών σχετικά με το πότε κάποιο άτομο εμφανίστηκε στο οπτικό πεδίο των καμερών και αναγνωρίστηκε. Έτσι, όταν δίνονται οι ώρες δραστηριότητας, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αργοπορημένων και των πρόωρων εξόδων εντός μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. Το μήκος αυτών των πληροφοριών περιορίζεται μόνο από το μέγεθος των αρχείων. Χωρίς πρόσθετες συσκευές, ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί π.χ. να επαληθεύσει γρήγορα τη συχνότητα και την ακρίβεια των περιπολιών, καθώς και τη δραστηριότητα επιλεγμένων ατόμων που είναι ορατά στις περιοχές που εμφανίζονται από τις κάμερες.

Επιλεγμένα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο CSV για περαιτέρω επεξεργασία.