ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Μεταξύ των τυπικών απειλών που συμβαίνουν στις σχολικές εγκαταστάσεις είναι:

 • παράνομη παραμονή στο σχολείο
 • πράξεις βίας μεταξύ των μαθητών
 • πράξεις βίας κατά του προσωπικού του σχολείου
 • πράξεις βανδαλισμού και καταστροφής ιδιοκτησίας
 • κλοπή
 • εκφοβισμός
 • εκβιασμός
 • εμπόριο παράνομων ουσιών
 • ατυχήματα
 • τυχαία συμβάντα

Τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι χώροι όπου η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για τους γονείς των μαθητών και των φοιτητών. Το επίπεδό του εξαρτάται από πολλά στοιχεία, αλλά τα σωστά εφαρμοζόμενα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας εγγυώνται σημαντική αύξηση του επιπέδου προστασίας.

Η εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης δεν μπορεί να είναι μια ενιαία πράξη, αλλά μια διαδικασία που προηγείται από πολλές δραστηριότητες, ακόμη και μετά την εγκατάσταση. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης βίντεο σε όλα τα στάδια θα πρέπει να ανατεθεί σε επαγγελματίες που θα βοηθήσουν τον επενδυτή στην επιλογή τεχνολογίας και συγκεκριμένων προϊόντων. Μπορούν επίσης να σας επιτρέψουν να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε το σύστημα, να δημιουργήσετε διαδικασίες και να διασφαλίσετε την αδιάλειπτη λειτουργία του.

Το βασικό στοιχείο της εφαρμογής του συστήματος παρακολούθησης βίντεο είναι η προκαταρκτική ανάλυση των πιθανών απειλών για τη μονάδα. Οι λύσεις που υιοθετούνται από άλλες παρόμοιες τοποθεσίες ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικές σε άλλες εγκαταστάσεις. Διάφορα ιδρύματα μπορούν να εκτεθούν σε διαφορετικούς κινδύνους με διαφορετική ένταση και μορφές, επομένως το σύστημα παρακολούθησης βίντεο πρέπει να λαμβάνει υπόψιν αυτήν την ποικιλομορφία.

Οι καθηγητές που επιβλέπουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν όλους τους πιθανούς κινδύνους, αλλά το σύστημα παρακολούθησης θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εποπτείας και θα βοηθήσει στην πρόληψη πολλών επικίνδυνων καταστάσεων. Η ίδια η ευαισθητοποίηση για καταγραφή και παρακολούθηση επιτρέπει την αποτροπή της παράνομης συμπεριφοράς ή τη μεταφορά της εκτός σχολείου. Επιπλέον, όταν η δράση πραγματοποιείται στον τομέα της προβολής κάμερας, είναι δυνατό να επαληθευτεί αντικειμενικά η πράξη χρησιμοποιώντας το αρχειακό υλικό (μέχρι και αρκετές δεκάδες ημέρες πριν), πράγμα που εξαλείφει την ανάγκη να στηριχθεί αποκλειστικά στην αντιφατική μαρτυρία συμμετεχόντων ή μαρτύρων .

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δωδεκανήσου 15 Αργυρούπολη

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  210 9963080 210 9963726

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δωδεκανήσου 15 Αργυρούπολη

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  210 9963080 210 9963726

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ