ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Γεγονότα που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια των τραπεζών:

 • εκβιαστική απόσπαση χρημάτων από την τράπεζα
 • διάρρηξη σε υποκαταστήματα τραπεζών
 • προβλήματα με τη συμπεριφορά των πελατών (αντικειμενική επαλήθευση μέσω βίντεο των συμβάντων)
 • απάτη (εξακρίβωση και αναγνώριση προσώπων που είναι ύποπτα για παράνομη δραστηριότητα)
 • πράξεις βανδαλισμού (ζημιές σε ΑΤΜ και σε συσκευές του καταστήματος)

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο κάθε τράπεζας είναι η εμπιστοσύνη των πελατών της και η αίσθηση ότι τα κατατεθειμένα κεφάλαια είναι απολύτως ασφαλή. Η ασφάλεια είναι πολυδιάστατη στην περίπτωση αυτή. Το σχέδιο ασφάλειας τραπεζικών εγκαταστάσεων αποτελείται από πολλά στοιχεία και περιλαμβάνει συστήματα ασφαλείας όπως: βιντεοεπιτήρηση, έλεγχος πρόσβασης και συναγερμός.

Η ανάπτυξη του σχεδίου είναι μια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί ατομική μεταχείριση σε κάθε εγκατάσταση. Η αδυναμία δημιουργίας ενός κοινού σχεδίου διαχείρισης για όλα τα αντικείμενα είναι αποτέλεσμα διαφόρων χαρακτηριστικών και θέσεων των υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απόστασης από τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, της προστασίας της ιδιοκτησίας του πρακτορείου, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, των δυσκολιών στους δρόμους και των πιθανών παρακάμψεων, του χρόνου εργασίας, καθώς και περιορισμούς πρόσβασης σε συγκεκριμένα πατώματα ή δωμάτια λόγω των υλικών αξιών και των ευαίσθητων δεδομένων. Ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί τα αντικείμενα είναι ένα διαφορετικό επίπεδο απειλής. Ισχύει τόσο για τις απειλές που προκαλούνται από τη φύση και τις εσκεμμένες ανθρώπινες ενέργειες (κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις, πράξεις βανδαλισμού). Η σωστή ανάλυση των απειλών στη μονάδα συνεπάγεται την ανάγκη χρήσης κατάλληλης τεχνικής προστασίας για την εξάλειψή τους.

Μια σημαντική πτυχή του σχεδιασμού του συστήματος είναι η ενσωμάτωση των προαναφερόμενων συστημάτων ασφαλείας. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία όλων των συσκευών από μια ενιαία γραφική διεπαφή και την αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών.

Η Viladonis System έχει εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης βίντεο και ολοκληρωμένων συστημάτων για κτίρια με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, όπως τράπεζες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά ιδρύματα και εκτύπωση ασφαλείας. Προσφέρουμε εξειδικευμένες κάμερες για την προστασία των ΑΤΜ, καθώς και δικές μας λύσεις για την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένης παραμονής σε προθαλάμους των ΑΤΜ. Η έννοια του συστήματος παρακολούθησης NOVUS για κατανεμημένα αντικείμενα (δίκτυα καταστημάτων) βασίζεται σε μια πλήρη συγκέντρωση του συστήματος διαχείρισης, επιτρέποντας έτσι την εξάλειψη της τοπικής λειτουργίας.

Έχουμε εφαρμόσει πολλά συστήματα ασφαλείας για τις τράπεζες. Τα περισσότερα από αυτά αποτελούνται από αρκετές εκατοντάδες εγκαταστάσεις. Συμμετέχουμε επίσης σε διασκέψεις των τμημάτων ασφαλείας και εφαρμόζουμε λύσεις σε νέες αναδυόμενες απειλές

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δωδεκανήσου 15 Αργυρούπολη

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  210 9963080 210 9963726

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δωδεκανήσου 15 Αργυρούπολη

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  210 9963080 210 9963726

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ