ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

εμφανίζεται στην οθόνη λόγω ανίχνευσης συναγερμού από συστήματα: συναγερμός πυρκαγιάς, CCTV, έλεγχος πρόσβασης, συναγερμός διάρρηξης και άλλα.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

κατάλληλα φιλτραρισμένα συμβάντα, εξάγονται σε αρχείο CSV με δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης.

ΕΙΚΟΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΕΣ: IP, AHD ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

π.χ. με προσθήκη, αφαίρεση και επεξεργασία από τον διαχειριστή.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

του εξωτερικού χώρου ή εντός των κτιρίων και των εγκαταστάσεων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένο σενάριο σε καθορισμένη ώρα ή να ορίσετε χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να εκτελεστεί

ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

με φιλτράρισμα ή ταξινόμηση κατά προτεραιότητα, συσκευή, ζώνη, στοιχείο, όνομα, ημερομηνία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δωδεκανήσου 15 Αργυρούπολη

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  210 9963080 210 9963726

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δωδεκανήσου 15 Αργυρούπολη

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  210 9963080 210 9963726

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ