ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Τα πλέον συνήθη περιστατικά που απειλούν την ασφάλεια των ιερών και ιστορικών κτιρίων είναι:

 • διάρρηξη
 • πράξεις βανδαλισμού
 • καταστροφή ιδιοκτησίας
 • κλοπές εκθεμάτων
 • εμπρησμός

Η σωστή προστασία των κτιρίων ιερής και πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί μια πραγματική πρόκληση λόγω της ανεκτίμητης αξίας αυτών των χώρων για τις τοπικές κοινότητες και για ολόκληρη την κοινωνία. Αυτή η προστασία πρέπει να ανατεθεί σε επαγγελματίες και υλικό υψηλής ποιότητας, επειδή αυτό το πολύτιμο περιεχόμενό τους, αφού χαθεί, δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί, να αγοραστεί ή να αντικατατσαθεί.

Κατά την προετοιμασία ενός σχεδίου προστασίας από εγκληματικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων πράξεων βανδαλισμού και κλοπών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση κινδύνου για το αντικείμενο. Τέτοιες αναλύσεις είναι εντελώς διαφορετικές για μουσεία και διαφορετικές για αυτόνομα μνημεία όπως ιστορικές εκκλησίες, υπαίθρια μουσεία κλπ. Θα πρέπει να προετοιμάσετε την τεκμηρίωση της προγραμματισμένης τεχνικής ασφάλειας και να κάνετε την επιλογή και την τοποθέτηση των συσκευών ασφαλείας για την ανάλυση .

Το βασικό ζήτημα για όλα τα ιστορικά αντικείμενα, ειδικά τα ιερά, είναι η ελαχιστοποίηση της παρεμβολής στο κτίριο, διατηρώντας παράλληλα το προγραμματισμένο επίπεδο ασφάλειας. Τα χαρακτηριστικά προστασίας πρέπει να εκτελούνται με απόρρητο τρόπο. Δεν μπορείτε να παρέμβετε στο προστατευόμενο αντικείμενο επειδή πρέπει να διατηρηθεί με τη μορφή που δημιουργήθηκε πριν από χρόνια. Ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι το αισθητικό ζήτημα που επιτρέπει την αρμονική ενσωμάτωση των συσκευών ασφαλείας στο περιβάλλον του προστατευόμενου χώρου (χάρη στο μικρό μέγεθος και το χρώμα του φόντου). Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορείτε να τοποθετήσετε τα στοιχεία ασφαλείας εκτός του προστατευόμενου κτιρίου (φακοί μακρού εστιακού μήκους, ανιχνευτές μεγάλης εμβέλειας κ.λπ.)

Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, η βιντεοεπιτήρηση, ο συναγερμός εισβολέων, πρέπει να συμπληρωθούν με πρόσθετες διαδικασίες και φυσικά μέτρα ασφαλείας. Κανένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν μπορεί να σταματήσει πράξεις βανδαλισμού ή κλοπής εκθεμάτων. Αλλά αυτά τα συστήματα, εφόσον έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα, θα πρέπει να προειδοποιούν για τον κίνδυνο όσο το δυνατόν συντομότερα. Θα επιτρέψει στην ασφάλεια να αντιδράσει γρήγορα και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη για τις δικαστικές αρχές.

Πολλά ιστορικά κτίρια υψηλής πολιτιστικής αξίας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και των τοπικών αρχών, των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Δεν υπόκεινται όλοι τους στην υποχρέωση προστασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοηθάμε και μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας στην προετοιμασία και εκτέλεση σχεδίων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για ιερά και ιστορικά κτίρια με εμπειρογνώμονες και όσους ζητούν την παρέμβασή μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δωδεκανήσου 15 Αργυρούπολη

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  210 9963080 210 9963726

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δωδεκανήσου 15 Αργυρούπολη

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  210 9963080 210 9963726

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ