• ΑΝΕΠΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ: η απομακρυσμένη μέτρηση θερμοκρασίας επιτρέπει τον αυτοματισμό της διαδικασίας
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DEEP LEARNING: ακριβής αναγνώριση προσώπου και λειτουργία ανίχνευσης μάσκας. Ο αλγόριθμος αναγνώρισης προσώπου επιτρέπει τη μέτρηση θερμοκρασίας μόνο με το μέτωπο και τις γωνίες των ματιών, ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπο είναι ακάλυπτο ή καλυμμένο με μάσκα.
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ: η λειτουργία ανοίγματος της πόρτας επιτρέπει τον καθορισμό του χρόνου καθυστέρησης και την ακριβή στιγμή ξεκλειδώματος της θύρας. Το ξεκλείδωμα της μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση οποιασδήποτε επιλογής (πχ αναγνώριση προσώπου, μέτρηση θερμοκρασίας σώματος, μάσκα προσώπου), ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν τεθεί. Μια ακόμη επιλογή αναγνώρισης είναι η συμπλήρωση κωδικού στον πίνακα αφής.
  • ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ: η οθόνη του terminal καθοδηγεί για το πώς να ακολουθήσει κάποιος τις οδηγίες του διαχειριστή του συστήματος. Μια επιπρόσθετη λειτουργία είναι η ενεργοποίηση των φωνητικών μηνυμάτων ώστε να διευκολύνει τον χρήστη για την διαδικασία της αναγνώρισης και της μέτρησης θερμοκρασίας.
  • ΕΞΟΔΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: οι έξοδοι συναγερμού επιτρέπουν την σύνδεση συσκευών σηματοδότησης ενός συναγερμού για την υπέρβαση του ορίου θερμοκρασίας ή την απουσία μάσκας σε κάποιο πρόσωπο
  • ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ SD: η ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας sd επιτρέπει την αποθήκευση και την εξαγωγή σε έναν φάκελο CSV όλων των δεδομένων που υπάρχουν στο θερμικό tablet (σχετικά με την θερμοκρασία σώματος κάθε ξεχωριστού χρήστη, τον χρόνο εισόδου).
  • ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ LCD 8 ΙΝΤΣΩΝ: η έξυπνη οθόνη αφής επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη λειτουργία του συστήματος ρύθμισης παραμέτρων χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο.
  • ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: δυνατότητα φωνητικής επικοινωνίας με τον άνθρωπο στο θερμικό tablet ώστε να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες στην περίπτωση που δεν πληρεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις εισόδου.
  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: βάση στήριξης για το προϊόν, KDA-DB6000: βάση στήριξης γραφείου, KDA-SB6000: όρθια βάση στήριξης KDA-GB6000