ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

NMS ACCESS CONTROL – Πρόγραμμα επιτήρησης για συστήματα ελέγχου πρόσβασης μικρού και μεσαίου μεγέθους

Πολλαπλό λογισμικό σταθμού εργασίας, δομή SERVER-CLIENT

Συνεργάζεται με τους νέους ελεγκτές σειράς KS30XX

Ασφαλής βάση δεδομένων MS SQL για δεδομένα και συμβάντα

Ενσωμάτωση με NOVUS NVR και IP κάμερες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Πολλαπλό λογισμικό του σταθμού εργασίας

Οπτικοποίηση συστήματος σε πίνακες

Προκαθορισμένα σενάρια

Πρόσβαση μετά από επιβεβαίωση του χειριστή

Έλεγχος πρόσβασης σε ανελκυστήρα

Ενσωμάτωση με συσκευές NOVUS VSS

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΓΙΑ

ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

NMS ACCESS CONTROL SOFTWARE

Εποπτικό λογισμικό 

NMS ACCESS CONTROL

Έκδοση αδειών

NMS ACCESS CONTROL

NMS AC server

NVSO AC T-II

NMS ACCESS CONTROL ΣΥΣΚΕΥΕΣ

KADE KDH-KS3012-IP
Standard ελεγκτής

KDH-KS3012-IP

KADE KDH-KS3024-IP
Standard ελεγκτής

KDH-KS3024-IP

Ελεγκτής ανελκυστήρα

KDH-KS2000-IP-ELV

Μονάδα επέκτασης

KDH-MOD2016-ELV

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ NMS ACCESS CONTROL

ΔΟΜΗ CLIENT-SERVER

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MS SQL

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΘΟΝΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕ ΤΟ NMS ACCESS CONTROL ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

Το λογισμικό NMS ACCESS CONTROL σας επιτρέπει να ρυθμίζετε και να διαχειρίζεστε συσκευές ελέγχου πρόσβασης, να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε χρήστες, να δημιουργείτε και να εφαρμόζετε προηγμένα σενάρια, καθώς και να πραγματοποιείτε άλλες λειτουργίες σε πολλαπλούς σταθμούς ταυτόχρονα.

Η ενσωμάτωση με το Video Surveillance System (VSS) επιτρέπει τη διαχείριση κτιρίων από ένα πρόγραμμα.

Το NMS AC παρέχει όλα τα εργαλεία για να στηρίξει το έργο του διαχειριστή, του χειριστή και του χρήστη

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ

Για την πλήρη έκδοση επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

    Δωδεκανήσου 15 Αργυρούπολη

    ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

    210 9963080 210 9963726

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ